ΑΡΘΡΑ

Εισήγηση στο Μάθημα "Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία"

Περίληψη

Οι εκτεταμένες γεωπολιτικές αλλαγές τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ευρώπη αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, επέδρασαν καταλυτικά στην εξέλιξη του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών, δημιούργησαν νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων οργανωμένων εγκληματικών δικτύων, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων αγορών και κατ’ επέκταση την αύξηση των παρανόμων κερδών τους. Παράλληλα, η χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου αξιοποιούνται από τις τρομοκρατικές οργανώσεις για την προετοιμασία, συντονισμό και διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, αλλά και για την διακίνηση προπαγανδιστικού υλικού ριζοσπαστικοποίησης. Πρόκειται για μια διαρκή απειλή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της οποίας είναι δυνατή μόνο μέσα από συλλογικές προσπάθειες των κρατών στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής αστυνομική συνεργασία θεωρείται απολύτως αναγκαία για τον συντονισμό και την υποστήριξη των σύνθετων προσπαθειών και δράσεων των διωκτικών αρχών των κρατών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη συνεχώς αυξανόμενη απειλή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

Βρίσκεστε εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ Εισήγηση στο Μάθημα "Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία"