+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ελένη Κοντοπούλου

Βιογραφικό σημείωμα

Η Ελένη Κοντοπούλου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Τμήμα Κοινωνιολογίας). Σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εγκληματολογία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Νομικής-Τομέας Ποινικών Επιστημών) και είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Κοινωνιολογίας-Τομέας Εγκληματολογίας). Το αντικείμενο της μεταδιδακτορικής έρευνάς της (υπό την επιστημονική εποπτεία της Καθηγήτριας Χρ. Ζαραφωνίτου) εστιάζει στη σχέση της εμμένουσας παραβατικότητας των ανηλίκων με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος.

Από το 2017 έως σήμερα διδάσκει ως πανεπιστημιακός υπότροφος στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου τα μαθήματα «Ανακριτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου» και «Αντεγκληματική Πολιτική» ενώ έχει διδάξει και ως τακτική διδάσκουσα στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά τα έτη 2016-2021 καθώς και στη Σχολή Ανθυποπυραγών κατά τα έτη 2018-2020.

Έχει πραγματοποιήσει εισηγήσεις σε συνέδρια εγκληματολογικού ενδιαφέροντος καθώς και σε πανεπιστημιακά μαθήματα στο γνωστικό αντικείμενο της Εγκληματολογίας, τόσο στο πλαίσιο του προπτυχιακού όσο και στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ») του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα και τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε: παραβατικότητα ανηλίκων, υποτροπή, εγκληματικές σταδιοδρομίες, αντεγκληματική πολιτική, περιβαλλοντική Εγκληματολογία, αστεακή ασφάλεια, Ανακριτική και δικανικές επιστήμες.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006, του Εργαστήριου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου καθώς και του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Πειραιά. Επίσης, είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού Urban Crime-An International Journal του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (υπό την Εκδ. Διευθ. της Καθηγήτριας Χ. Ζαραφωνίτου).

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:    

Κοντοπούλου Ε. (2022). Η εμπλοκή στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης ως παράγοντας «διακινδύνευσης» για την υποτροπή. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας με θέμα «Κοινωνίες μετά την κρίση, κοινωνίες χωρίς κρίση;» (Αθήνα, 23-25 Σεπτεμβρίου 2020), σελ. 395-407.

Zarafonitou Ch., Kontopoulou E. (2020). “Environmental degradation and fear of crime. The research evidence from the center of Athens”. Urban Crime-An International Journal, 1(1), σελ. 3-33.

Ζαραφωνίτου Χ. (Επιστημ. Δ/νση.), Κοντοπούλου Ε., Πανάγος Κ., Ανίτση Ε., Λεμπέση Μ. (2018). Εμπειρική διερεύνηση της υποτροπής στο πλαίσιο του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων: Ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. Εγκληματολογία, σελ. 20-40.

Κοντοπούλου Ε. (2015). «Ο ποινικός στιγματισμός του ανηλίκου και η επίδρασή του στη δευτερογενή παρέκκλιση», στη σειρά Εγκληματολογικές Μελέτες/Criminological Studies, Τεύχος 2, (Χ. Ζαραφωνίτου, Δ/νση Εκδ.), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ», Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα: εκδ. Διόνικος (δίγλωσση έκδοση).