+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πρόγραμμα Σπουδών

A΄ εξάμηνο

 

B΄ εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία

10

Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας και τιμωρητικότητα

10

Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας

10

Διεθνοποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής και δικαιώματα του ανθρώπου 

10

Νέες τεχνολογίες και έγκλημα

10

Πρόληψη του εγκλήματος και κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων α΄ εξαμήνου

30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων β΄ εξαμήνου

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

 

Δ΄ εξάμηνο

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας

10

Διπλωματική Εργασία

30

Οργανωμένο έγκλημα και οικονομική εγκληματικότητα

10

 

 

Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση

10

 

 

Σύνολο πιστωτικών μονάδων γ΄ εξαμήνου

30

Σύνολο πιστωτικών μονάδων δ΄ εξαμήνου

30