+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Απολογισμοί μαθημάτων και δραστηριοτήτων

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε:

  • Τον απολογισμό του ΠΜΣ "Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία 2020-21". 
  • Τον απολογισμό του μαθήματος "Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας 2020-21" 
  • Τον απολογισμό του μαθήματος "O ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση 2020-21" 
  • Τον απολογισμό του μαθήματος "Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας 2021-22" 
  • Τον απολογισμό δραστηριοτήτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-13
  • Στατιστικά σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας

Εκθέσεις αξιολόγησης

Στα δύο πρώτα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις αξιολόγησης των προηγούμενων ετών για το ΠΜΣ "Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ".

Στο τρίτο αρχείο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όπως καταγράφονται από την Α.Δ.Ι.Π.