+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Όροι Χρήσης

Υπεύθυνη της λειτουργίας της ιστοσελίδας, είναι η Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και ο ορισθείς διαχειριστής της ιστοσελίδας Φώτιος Ρούτσης.

 
Οι επίσημες θέσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» είναι αυτές που εκφράζονται από τα θεσμοθετημένα όργανά του και τις αποφάσεις τους (Συνέλευση Τμήματος, Συντονιστική Επιτροπή).


Οι αναρτήσεις της ιστοσελίδας αφορούν θέματα του Π.Μ.Σ. και δεν εκφράζουν προσωπικές απόψεις αλλά αναφέρονται σε ανακοινώσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, και δραστηριότητες.

 
Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε (άμεση ή και έμμεση) μορφή διαφήμισης εμπορικών προϊόντων και δραστηριοτήτων. Ανακοινώσεις επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων και άλλων μορφών επιστημονικής επικοινωνίας τελεί αυτονόητα υπό την έγκριση του υπευθύνου ιστοσελίδας του ΠΜΣ .


Τον συντονισμό όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων έχει ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ.


Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο σε τρίτους κάτω από τους όρους της

 

Παρακαλώ δείτε την Πολιτική Απορρήτου - Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.