+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Θυματοποίηση και Ανασφάλεια Ουσιοεξαρτημένων Χρηστών Υπαγόμενων σε Πρόγραμμα Χορήγησης Υποκαταστάτων

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 «ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ
ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ»

Δείτε το συννημένο αρχείο.