ΑΡΘΡΑ

Εναλλακτικές μορφές απονομής της ποινικής δικαιοσύνης

Αντώνης Μαγγανάς, Ποινική Δικαιοσύνη 3/2006, 298-304.

Η αποτυχία του αμιγώς κατασταλτικού συστήματος οδήγησε, τα τελευταία χρόνια, στην ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, όπως η θεραπευτική, συμμετοχική και επανορθωτική δικαιοσύνη. Ο συγγραφέας προβαίνει σε μία κριτική του ισχύοντος συστήματος και παρουσιάζει τις νέες μορφές.

Βρίσκεστε εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ Εναλλακτικές μορφές απονομής της ποινικής δικαιοσύνης