ΑΡΘΡΑ

Αποτίμηση της βαρύτητας των ποινών

Αντώνης Μαγγανάς, Ποινική Δικαιοσύνη 8-9/2002, 944-947.

Η ιδέα αυτής της έρευνας ξεκίνησε από το θέμα του διδακτορικού μου που αφορούσε την άγνοια του νόμου. Ξεκινώντας από την αρχή ότι η άγνοια του νόμου και της ποινής δεν γίνεται δεκτή σύμφωνα με το άρθρο 30 Ελλ. ΠΚ. Θελήσαμε να δούμε πόσο εκτεταμένη είναι η άγνοια όσον αφορά τις ποινές και ταυτόχρονα ποια ποινή θα επέλεγαν οι ερωτώμενοι είχαν στη διάθεσή τους έναν πίνακα που περιείχε όλες τις ποινές που προβλέπονταν γι’ αυτές τις περιπτώσεις.

 

Βρίσκεστε εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ Αποτίμηση της βαρύτητας των ποινών