Ο φόβος του εγκλήματος: ένα ελληνικό παράδοξο

Χριστίνα Μ. Ζαραφωνίτου. Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2010, σ.σ.125-150 & Προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο για την Κ. Δ. Σπινέλλη, στο Ποινική Δικαιοσύνη & Εγκληματολογία, 1/2009, 1-10.

 

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να ερμηνεύσει το “παράδοξο” που απορρέει από τη σύγκριση μεταξύ των σχετικά περιορισμένων διαστάσεων της εγκληματικότητας που καταγράφουν οι στατιστικές εγκληματικότητας και οι έρευνες θυµατοποίησης, και των ιδιαίτερα υψηλών επιπέδων ανασφάλειας και φόβου του εγκλήματος των Ελλήνων πολιτών. Η εν λόγω μελέτη βασίζεται τόσο στην ελληνική ερευνητική εμπειρία όσο και στη διεθνή, προσεγγίζοντας συγκριτικά τις βασικές παραμέτρους του θέματος.

Επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές κατά των γυναικών και Δικαιώματα του Ανθρώπου

Ιωάννα Γουσέτη. Επιστημονικό Περιοδικό “Εγκληματολογία”, 1/2011, σσ.160-165

Οι επιβλαβείς παραδοσιακές πρακτικές (“harmful traditional practices”) αποτελούν πολιτισμικές συμπεριφορές, θρησκευτικές συνήθειες και εθιμικές πρακτικές, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των γυναικών και, γενικότερα, του ανθρώπου. 

Περισσότερα...

Βρίσκεστε εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ