Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος.

Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον χορηγούμενο οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών.

Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο, δηλαδή έως τον Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                    Αθήνα, 20/02/2020

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

     ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΡΕΝΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

Θέμα: «Η διαχρονική ελληνική συμβολή στην Επιστήμη της Εγκληματολογίας»

 

Επιβλέπων:  Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

Μέλη: 1.  Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

               2. Επ.Καθ. Β. Βλάχου

ΠΕΣΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 

Θέμα: «Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας»

 

Επιβλέπων:  Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

Μέλη: 1. Καθ.Ε.Λαμπροπούλου

               2. Καθ. Γ.Νικολόπουλος

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Θέμα: «Σεξουαλική εγκληματικότητα μέσω διαδικτύου: Η περίπτωση των ανηλίκων»

 

 

Επιβλέπουσα: Καθ. Α. Χάϊδου

Μέλη: 1. Καθ. Β. Αρτινοπούλου

             2. Δρ.Ιω.Τσίγκανου, Δ/ντρια

                Ερευνών, ΕΚΚΕ

ΤΗΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  • «Ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στην εξιχνίαση των εγκλημάτων»

 

Επιβλέπουσα:  Καθ. Α. Χάϊδου

Μέλη: 1. Καθ. Γ.Νικολόπουλος

             2. Καθ. Ε.Λαμπροπούλου

ΜΠΑΘΑ ΓΙΩΡΓΟΣ

Θέμα: «Ο ρόλος της χαρτογράφησης στη μελέτη του εγκλήματος και της ανασφάλειας: δυσχέρειες και προοπτικές»

Επιβλέπουσα:  Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

 

Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

 

              2. Αν. Καθ. Άγγελος Μιμής, ΤΟΠΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Θέμα: «Όψεις της οικονομικής κρίσης σε αστεακό περιβάλλον, θυματοποίηση και ανασφάλεια: η περίπτωση της Αθήνας»

Επιβλέπουσα:  Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

 

Μέλη: 1. Αν. Καθ. Άγγελος Μιμής, ΤΟΠΑ

 

              2. Επ.Καθ. Β. Βλάχου

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Θέμα: «Έγκλημα και εγκληματίας στην εγκληματολογία και στην όπερα: η περίπτωση του ‘Βότσεκ’ του Alban Berg»

 

Επιβλέπων: Καθ. Γ.Νικολόπουλος

Μέλη: 1. Ομ.Καθ. Φ. Τσαλίκογλου

             2. Δρ.Ιω.Τσίγκανου, Δ/ντρια

                Ερευνών, ΕΚΚΕ

ΜΙΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Θέμα: «Η συνεισφορά της πράσινης εγκληματολογίας στη μελέτη του σύγχρονου φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος»

Επιβλέπων: Καθ.Γρ.Λάζος

Μέλη: 1. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

2. Δρ.Ιω.Τσίγκανου, Δ/ντρια

                Ερευνών, ΕΚΚΕ

ΚΑΡΒΟΥΝΙΕΡΗ ΓΑΛΙΑΤΣΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ-ΡΑΦΑΕΛΛΑ

 

Θέμα: «Κοινωνικός δαρβινισμός και εγκληματολογική σκέψη»

Επιβλέπων: Καθ.Γρ.Λάζος

Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

             2. Επ.Καθ. Β. Βλάχου

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΟΥ

 

Θέμα: «Η οικονομία του ποδοσφαίρου: εγκληματολογικές και κοινωνιολογικές έρευνες-εξελίξεις και κενά»

Επιβλέπων: Καθ. Ε. Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Καθ. Γρ. Λάζος

 2. Δρ.Ιω.Τσίγκανου, Δ/ντρια

                Ερευνών, ΕΚΚΕ

ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Θέμα: «Εγκληματολογική προσέγγιση του έργου “έγκλημα στην αρχαία αγορά” της Claude Mossé»

Επιβλέπουσα: Επ.Καθ. Β. Βλάχου

Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

2. Καθ. Γ.Νικολόπουλος

ΦΑΡΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

 Θέμα: «Η συμβολή των εγκληματολογικών στατιστικών στην προσέγγιση του εγκληματικού φαινομένου : ιστορική προσέγγιση»

  Επιβλέπουσα: Επ.Καθ. Β. Βλάχου

   Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

               2. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

ΜΠΟΖΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

  Θέμα: «Αντιλήψεις και νοηματοδοτήσεις αστυνομικών για το αδίκημα του βιασμού. Μια ποιοτική διερεύνηση»

  Επιβλέπουσα: Δρ.Ιω.Τσίγκανου,

                       Δ/ντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

   Μέλη: 1. Ομ. Καθ. Α. Λυδάκη

                2. Ομ. Καθ. Α. Μαγγανάς

ΠΙΕΡΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΗΛΙΑΣ
 

 

  Θέμα: «Κοινωνική περιθωριοποίηση και αποκλεισμός πρώην κρατουμένων. Η συμβολή
των αφηγήσεων ζωής τους»

Επιβλέπουσα: Δρ.Ιω.Τσίγκανου,   

                         Δ/ντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

    Μέλη: 1. Καθ. Ε. Λαμπροπούλου

                  2. Ομ.Καθ. Α. Μαγγανάς

 

Οδηγίες

Άρθρο 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται  από τους διδάσκοντες μέσω της γραμματείας του ΠΜΣ, τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος. Κατ’ εξαίρεση, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

2. Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου.  (Για τη δημοσίευση των διπλωματικών, βλ. Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού)

3. Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών. 

4. Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο όριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου  του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.   

 

Προϋποθέσεις

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Αρχείο διπλωματικών εργασιών

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ. “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»


ΑΡΧΕΙΟ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2005-14

Βρίσκεστε εδώ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ