Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος.

Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον χορηγούμενο οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών.

Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο, δηλαδή έως τον Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                                                 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.  ΒΗΤΑ ΕΛΕΝΗ

Θέμα: «Οι προκλήσεις της εγκληματολογίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: το παράδειγμα των μετακινούμενων πληθυσμών»

Επιβλέπων: Καθ. Γ. Νικολόπουλος

Μέλη: 1. Καθ.Ε. Λαμπροπούλου

             2. Δρ.Ιω. Τσίγκανου

2.  ΒΙΝΤΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ-ΜΑΡΙΝΑ

Θέμα: «Πρόσληψη της εγκληματικότητας και της ανασφάλειας στο δημόσιο χώρο των μεγαλουπόλεων»

Επιβλέπουσα: Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

Μέλη: 1. Καθ.Στ. Παπαστάμου

             2. Δρ.Ιω. Τσίγκανου

3.   ΒΥΤΑΝΙΩΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Θέμα: «Θεωρητικές ερμηνείες για την εξτρεμιστική βία (πολιτική) – κριτική, ερευνητικά κενά – ο ρόλος της εγκληματολογίας»

Επιβλέπουσα: Καθ. Ε. Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Καθ.Γρ. Λάζος

             2. Ομ. Καθ. Ιακ. Φαρσεδάκης

4.    ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 

Θέμα: «Προλαμβάνοντας τη διάπραξη ενός νέου αδικήματος (υποτροπή) : στόχοι, δυσχέρειες και προοπτικές»

Επιβλέπων: Ομ. Καθ. Αν. Μαγγανάς

Μέλη: 1. Καθ.Χ. Ζαραφωνίτου

             2. Δρ.Ιω. Τσίγκανου

5.   ΚΡΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Θέμα: «Οι εικόνες των Μ.Μ.Ε. για την αστυνομία – συγκριτική ανάλυση ερευνών»

Επιβλέπουσα: Καθ. Ε. Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Ομ. Καθ. Ιακ. Φαρσεδάκης

             2. Δρ.Ιω. Τσίγκανου

6.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Θέμα: «Θεωρητικές ερμηνείες για την (θρησκευτική) εξτρεμιστική βία – κριτική, ερευνητικά κενά – ο ρόλος της εγκληματολογίας

Επιβλέπουσα: Καθ. Ε. Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Καθ.Γρ. Λάζος

             2. Καθ.Γ. Καραμπελιάς

7. ΛΑΜΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

Θέμα: «Ο Κύκλος της Βίας: Η επίδραση της πρότερης θυματοποίησης του δράστη των σεξουαλικών εγκλημάτων της παιδοφιλίας- παιδεραστίας στην εγκληματική του συμπεριφορά» 

Επιβλέπων: Δρ. Ι. Τσίγκανου

Μέλη: 1. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

             2. Επ. Καθ. Β. Βλάχου 

8.  ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Θέμα: «Εγκληματολογική προσέγγιση του έργου «Το παραθυράκι του Ιούδα» του Τζον Ντίξον Καρ»

Επιβλέπουσα: Επ. Καθ. Β. Βλάχου  

Μέλη: 1. Καθ.Χ. Ζαραφωνίτου

             2. Καθ.Γ. Νικολόπουλος

9.  ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ

Θέμα: «Ο ρόλος των κοινωνικών κινημάτων στην προστασία του περιβάλλοντος»

Επιβλέπων: Δρ. Ι. Τσίγκανου

Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ιάκ.Φαρσεδάκης

             2. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

10.  ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Θέμα: «Πόλη και ανασφάλεια σε εποχές οικονομικής κρίσης»

Επιβλέπουσα: Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ιάκ.Φαρσεδάκης

             2. Επ.Καθ.Β. Βλάχου 

11. ΣΟΡΩΤΟΥ ΤΡΙΑΔΑ

 

Θέμα: «Η αντίληψη περί το δίκαιο μέσα από επιλεγμένες ενδεικτικές περιπτώσεις δημοσιευμάτων για εγκληματικές πράξεις στον ημερήσιο Τύπο»

Επιβλέπουσα:  Δρ. Ι. Τσίγκανου

Μέλη: 1.  Καθ.Γρ. Λάζος

             2. Καθ.Χ. Ζαραφωνίτου

12.ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θέμα: «Κοινωνικές αναπαραστάσεις του οργανωμένου εγκλήματος στον έντυπο Τύπο: Η υπόθεση του Β. Στεφανάκου»

Επιβλέπων:  Ομ. Καθ. Α.Μαγγανάς

Μέλη: 1. Δρ. Ιω. Τσίγκανου

             2. Καθ.Ε. Λαμπροπούλου

13. ΤΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ -ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

 

Θέμα: « Η δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της αντεγκληματικής πολιτικής και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου: το ζήτημα της προσχώρησης της Ε.Ε. στην ΕΣΔΑ από την άποψη της προστασίας των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου»

Επιβλέπων:. Καθ. Γ. Νικολόπουλος

Μέλη: 1. Επ.Καθ. Όλγα Τσόλκα Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών

             2. Ομ. Καθ. Ιακ. Φαρσεδάκης

 

Οδηγίες

Άρθρο 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται  από τους διδάσκοντες μέσω της γραμματείας του ΠΜΣ, τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος. Κατ’ εξαίρεση, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

2. Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου.  (Για τη δημοσίευση των διπλωματικών, βλ. Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού)

3. Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών. 

4. Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο όριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου  του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.   

 

Προϋποθέσεις

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Αρχείο διπλωματικών εργασιών

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ. “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»


ΑΡΧΕΙΟ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2005-14

Βρίσκεστε εδώ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ