Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος.

Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον χορηγούμενο οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών.

Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο, δηλαδή έως τον Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                               Αθήνα, 19/02/2019

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

 

 ΟΝΟΜΑ

  ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θέμα: «Το οικογενειακό πλαίσιο ως παράγοντας έντασης ή άμβλυνσης της σχετικής με το έγκλημα ανασφάλειας».

Επιβλέπουσα:  Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

Μέλη: 1.  Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

               2. Επ.Καθ. Β. Βλάχου

ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΛΗ

Θέμα: «Εμπιστοσύνη στο Ποινικό Σύστημα και φόβος του εγκλήματος»

Επιβλέπουσα:  Καθ.Χρ.Ζαραφωνίτου

Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

               2. Καθ. Ι.Τσίγκανου

ΚΛΑΔΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Θέμα: «Εγκλήματα διατροφής. Οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις»

 

Επιβλέπουσα: Καθ. Γρ. Λάζος

Μέλη: 1. Ομ.Καθ. Α. Μαγγανάς

             2. Λεκτ. Δ. Ζιούβας

ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Θέμα: «Εγκληματολογική προσέγγιση του έργου «Οι Τέσσερις Δίκαιοι» του Έντγκαρ Ουάλας»

Επιβλέπουσα:  Επ. Καθ. Β. Βλάχου

Μέλη: 1. Καθ. Γρ.Λάζος

             2. Καθ. Γ.Νικολόπουλος

ΛΑΠΠΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Θέμα: «Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην παραβατικότητα και θυματοποίηση των ανηλίκων»

Επιβλέπουσα:  Καθ. Α. Χάιδου

Μέλη: 1. Καθ.Γρ.Λάζος

              2. Καθ. Ι.Τσίγκανου

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΡΑΦΑΕΛΑ

Θέμα: «Σύγχρονη τεχνολογία και ανθρώπινα δικαιώματα»

Επιβλέπουσα:  Καθ. Α. Χάιδου

Μέλη: 1. Καθ. Γ.Νικολόπουλος

              2. Δρ. Ιω.Τσίγκανου

ΜΠΑΖΕΛΛΙ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ

 

Θέμα: «Οι έρευνες και οι θεωρίες για τη βία στο ποδόσφαιρο στις χώρες της Ε.Ε. συγκριτικά (Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο). Μεθοδολογικοί και επιστημολογικοί προβληματισμοί»

 

Επιβλέπουσα: Καθ.Ε.Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Επ.Καθ. Εμμ. Χουμεριανός

             2. Ομ.Καθ. Α. Μαγγανάς

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ

 

Θέμα: «Κριτική της αντιμετώπισης του εγκληματικού ζητήματος διεθνώς και στην Ευρώπη»

 

Επιβλέπων: Ομ. Καθ. Ι. Φαρσεδάκης

Μέλη: 1. Ομ.Καθ. Α. Μαγγανάς

             2. Καθ. Χρ.Ζαραφωνίτου

ΣΕΡΙΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Θέμα: «Σεζάρε Λομπρόζο και Ευρω-αμερικανοί επίγονοι: Προσεγγίσεις της γυναίκας εγκληματία»

Επιβλέπων: Καθ. Γρ. Λάζος

Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

             2.Επ.Καθ. Β.Βλάχου

 

ΤΑΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

 

Θέμα: «Λαϊκή εγκληματολογία και λαϊκή κουλτούρα»

Επιβλέπων: Καθ. Ε. Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Καθ.Ι.Τσίγκανου

 2. Λεωνίδας Οικονόμου αναπλ.καθ., Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

 

ΤΣΙΚΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Θέμα: «Το έγκλημα του βασανισμού. Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις»

 

Επιβλέπων:  Καθ. Γρ. Λάζος

Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

2. Ομ.Καθ. Α. Μαγγανάς

 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ    ΔΗΜΗΤΡΑ

 Θέμα: «Η έννοια της «διακινδύνευσης» στην εγκληματολογία: Θεωρητικά προτάγματα και επιχειρησιακές παραδοχές»

  Επιβλέπουσα: Καθ. Ι. Τσίγκανου

   Μέλη: 1. Καθ. Ε.Λαμπροπούλου

               2. Καθ. Γ. Νικολόπουλος

  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

  Θέμα: «Η δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης στο πεδίο της καταπολέμησης της οικονομικής εγκληματικότητας στην Ελλάδα»

  Επιβλέπων: Καθ. Γ. Νικολόπουλος

   Μέλη: 1. Καθ. Γρ. Λάζος

                2. Λεκτ. Δ. Ζιούβας

 ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΙΑ

  Θέμα: «Κριτική της αντιμετώπισης του εγκληματικού ζητήματος στην Ελλάδα»

  Επιβλέπων: Ομ.Καθ. Ι. Φαρσεδάκης

   Μέλη: 1. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

                  2. Ομ.Καθ. Α. Μαγγανάς

 ΤΖΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

 Θέμα: « Γυναίκες και ουσιοεξάρτηση: Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου βιογραφικών αποσπαμάτων από το βιβλίο Κατερίνα Μάτσα(2013) Ταπείνωση και Ντροπή Γυναίκες τοξικομανείς, Αθήνα, Άγρα

 Επιβλέπουσα: Καθ. Ι. Τσίγκανου

  Μέλη: 1. Καθ. Γρ. Λάζος

             2. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

  ΜΙΣΥΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

 Θέμα: «Η φυλακή υπό έλεγχο: Διεθνείς και εθνικοί φορείς ελέγχου των συνθηκών κράτησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των κρατουμένων στις εθνικές φυλακές»

 Επιβλέπων: Καθ. Γ. Νικολόπουλος

  Μέλη: 1. Καθ. Α.Χάιδου

               2.  Επ.Καθ. Ν.Κουλούρης

Οδηγίες

Άρθρο 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται  από τους διδάσκοντες μέσω της γραμματείας του ΠΜΣ, τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος. Κατ’ εξαίρεση, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

2. Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου.  (Για τη δημοσίευση των διπλωματικών, βλ. Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού)

3. Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών. 

4. Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο όριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου  του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.   

 

Προϋποθέσεις

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Αρχείο διπλωματικών εργασιών

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ. “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»


ΑΡΧΕΙΟ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2005-14

Βρίσκεστε εδώ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ