Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος.

Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον χορηγούμενο οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών.

Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο, δηλαδή έως τον Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αθήνα, 27/1/2022

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΑΛΑΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

«Το δικαίωμα της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισμένων. Δεδομένα, εφαρμογή και προοπτικές»

 

Επιβλέπουσα:   Δρ Φ. Μηλιώνη

Μέλη: 1. Καθ.Χ.Ζαραφωνίτου

 1. Καθ.Γ.Νικολόπουλος
 1. ΓΑΤΖΟΥΝΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ

«Το θύμα της παράνομης βιντεοσκόπησης στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και η προσφυγή του στη Δικαιοσύνη»

 

Επιβλέπουσα: Επ. Καθ. Β. Βλάχου 

Μέλη: 1. Ομότ. Καθ. Ι. Φαρσεδάκης

             2. Δρ Ιω. Τσίγκανου
 1. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

«Η άσκηση βίας στην καθημερινότητα και το οργανωμένο έγκλημα»

 

Επιβλέπων: Ομ. Καθ. Γ. Λάζος

Μέλη: 1. Καθ.Χ.Ζαραφωνίτου

              2. Επ. Καθ. Β. Βλάχου
 1. ΓΙΑΝΝΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΙΟΥΛΙΕΤΑ

«Η πανδημία του Covid-19, οι επιπτώσεις της στο πεδίο του εγκλήματος και ο ρόλος των θυμάτων»

Επιβλέπουσα: Επ. Καθ. Β. Βλάχου

Μέλη: 1. Καθ.Χ.Ζαραφωνίτου

          2. Δρ.Ε.Κοντοπούλου
 1. ΕΞΕΡΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

«Η σημασία της "μεικτής μεθόδου" στην εγκληματολογική έρευνα»

Επιβλέπουσα: Δρ Ιωάννα Τσίγκανου, Δ/ντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

Μέλη: 1. Καθ. Ε. Λαμπροπούλου

          2. Δρ Φ. Μηλιώνη
 1. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ

«Τα όρια της υπερεθνικής ποινικής καταστολής: Εγκληματολογικοί προβληματισμοί γύρω από τη συγκρότηση και λειτουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου»

 

Επιβλέπων: Καθ. Γ. Νικολόπουλος 

Μέλη: 1. Ομότ. Καθ. Ι. Φαρσεδάκης

2. Επίκουρη Καθ. Όλγα Τσόλκα (Πάντειο / Τμήμα  Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών)
 1. ΚΑΚΑΡΟΥΧΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

«Νέο-τιμωρητικότητα»: Ιδεολογία ή ορθολογισμός;

Επιβλέπουσα: Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

Μέλη: 1. Ομ.Καθ. Ι.Φαρσεδάκης

          2. Δρ.Ε.Κοντοπούλου
 1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ

«Παράγοντες διακινδύνευσης για την υποτροπή: Η περίπτωση των ανήλικων παραβατών»

Επιβλέπουσα: Δρ Ε.Κοντοπούλου

   Μέλη: 1. Ομ.Καθ. Ι.Φαρσεδάκης

             2. Δρ Φ. Μηλιώνη

 1. ΚΑΡΦΗ ΝΙΚΗ

«Εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος: Κατηγορίες, συνέπειες και σημασίες»

 

Επιβλέπων: Καθ. Γ. Λάζος

Μέλη: 1. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

          2. Επ.Καθ. Δ.Ζιούβας
 1. ΜΗΤΣΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«Παράνομα στοιχήματα: έρευνες, κενά και επιστημολογικά πρότυπα ανάλυσης»

Επιβλέπουσα:  Καθ. Ε. Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Καθ. Γ.Λάζος

          2. Επ.Καθ. Δ.Ζιούβας
 1. ΜΠΑΣΔΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

«Κυβερνο-επιθέσεις κατά επιχειρήσεων και η αντιμετώπισή τους»

Επιβλέπων:  Ομ. Καθ. Χ. Τσουραμάνης

Μέλη: 1.  Καθ. Γ. Λάζος

 1. Καθ. Ε. Λαμπροπούλου
 1. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ ΑΚΡΙΒΗ

«Πέρα από τον ποινικό εγκλεισμό: το μέτρο της διοικητικής κράτησης μετακινούμενων πληθυσμών στην ενωσιακή και την ελληνική νομοθεσία και πρακτική»

 

Επιβλέπων: Καθ. Γ. Νικολόπουλος

Μέλη: 1. Δρ Ι. Τσίγκανου

 1. Καθ. Ιορδάνης Ψημμένος (Πάντειο / Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής)
 1. ΣΚΟΥΦΗ ΜΑΡΙΑ-ΝΙΚΗ

«Το αδίκημα της έμμονης διαδικτυακής παρενοχλητικής παρακολούθησης (“Cyberstalking”) και η παραβίαση των ατομικών δικαιωμάτων που προκύπτει από την διάπραξή του»


 

Επιβλέπουσα: Δρ Ε. Μπακιρλή

Μέλη: 1. Ομ. Καθ. Χ. Τσουραμάνης

          2. Καθ. Γ. Λάζος
 1. ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

«Ενδοοικογενειακή βία των γυναικών. Μία ποιοτική διερεύνηση»


 

Επιβλέπουσα: Δρ Ι. Τσίγκανου, Δ/ντρια Ερευνών ΕΚΚΕ

Μέλη: 1. Επ.Καθ.Β.Βλάχου

          2. Δρ Ε. Μπακιρλή
 1. ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΝΑ

«Η θεωρία της ημερήσιας διάταξης (agenda setting) για τα ΜΜΕ και το #Me Too: δράστες και θύματα»

 

Επιβλέπουσα: Καθ. Ε. Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Δρ.Ιω.Τσίγκανου

          2.Επ.Καθ.Β.Βλάχου

 

 

Οδηγίες

Άρθρο 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται  από τους διδάσκοντες μέσω της γραμματείας του ΠΜΣ, τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος. Κατ’ εξαίρεση, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

2. Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου.  (Για τη δημοσίευση των διπλωματικών, βλ. Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού)

3. Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών. 

4. Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο όριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου  του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.   

 

Προϋποθέσεις

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Αρχείο διπλωματικών εργασιών

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ. “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»


ΑΡΧΕΙΟ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2005-14

Βρίσκεστε εδώ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ