Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος.

Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον χορηγούμενο οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών.

Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο, δηλαδή έως τον Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                                                    Αθήνα, 11/02/2021

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

 

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

     ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

«Φεμινιστική Εγκληματολογία: Θεωρητικό πλαίσιο και ειδικές εστιάσεις»

 

 Επιβλέπων: Καθ.Γρ.Λάζος

Μέλη: 1. Επ.Καθ. Β.Βλάχου

 

             2. Ομ.Καθ. Α. Μαγγανάς

 

 1. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

«Αντιμετωπίζοντας την πανδημία του κορωνοϊού-19 στις φυλακές: Οι κατευθύνσεις των διεθνών οργανισμών και η ελληνική πραγματικότητα»

 

 Επιβλέπων:  Καθ. Γ.Νικολόπουλος

 

Μέλη: 1. Καθ. Α.Χάιδου

 

             2. Αν.Καθ. Νικ.Κουλούρης

 1. ΚΟΙΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ

 «Η συμβολή της βιογραφικής μεθόδου στην εγκληματολογική έρευνα»

 

 Επιβλέπουσα Δρ.Ιω.Τσίγκανου, Δ/ντρια Ερευνών, ΕΚΚΕ

Μέλη: 1. Καθ. Γρ. Λάζος

              2. Επ.Καθ. Β.Βλάχου

 1. ΜΑΚΟ ΒΙΟΛΕΤΑ

 «Ο ρόλος της εργασίας στην κοινωνική επανένταξη. Στάσεις αποφυλακισμένων και εργοδοτών»

 Επιβλέπουσα:  Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

 

Μέλη: 1. Καθ. Α.Χάιδου

 

              2. Δρ.Ιω.Τσίγκανου

 1. ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

 «Κοινωνικο-οικονομική κρίση και βίαιη εγκληματικότητα στο περιβάλλον της πόλης. Η περίπτωση της ελληνικής πρωτεύουσας»

 Επιβλέπουσα:  Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

 

Μέλη: 1. Καθ. Γρ. Λάζος

              2. Επ.Καθ. Β.Βλάχου

 1. ΜΑΝΙΦΑΒΑ ΕΛΕΝΗ

 «Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης: κοινωνικός έλεγχος και ανθρώπινα δικαιώματα»

 

 Επιβλέπουσα:  Καθ. Α.Χάιδου

 

Μέλη: 1. Καθ. Γ. Νικολόπουλος

 

              2. Δρ.Ιω.Τσίγκανου

 1. ΜΑΡΙΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

«Ανακριτικές πρακτικές και δικαιώματα του ανθρώπου»

Επιβλέπων: Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

 

Μέλη: 1. Καθ. Γ.Νικολόπουλος

 

             2. Επ. Καθ. Δ.Ζιούβας

 1. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΤΕΛΙΟΣ

 «Η επιρροή των ιδεών του Cesare Beccaria στις σύγχρονες κοινωνίες»

 

 Επιβλέπουσα: Επ.Καθ. Β. Βλάχου

 

   Μέλη: 1. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου               2. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

 1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 «Παραβατικότητα ανηλίκων στο διαδίκτυο: η περίπτωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»

 

 Επιβλέπουσα:  Καθ. Α.Χάιδου

 

Μέλη: 1. Δρ.Ιω.Τσίγκανου

 

              2. Καθ. Χρ. Κωνσταντοπούλου

 1. ΠΑΥΛΟΥ   ΕΛΕΝΗ

 «Μελέτη περιβαλλοντικών βλαβών και εγκλημάτων σε ιδιαίτερα τουριστικά μέρη της Ελλάδας»

  Επιβλέπων:    Καθ.Γρ.Λάζος

Μέλη: 1. Επ. Καθ. Δ.Ζιούβας

 

             2. Καθ. Τρ. Κωστόπουλος

 1. ΠΕΤΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ

 «Μορφές πρόληψης του εγκλήματος κατά την περίοδο της πανδημίας»

 Επιβλέπουσα:  Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

 

Μέλη: 1. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

 

              2. Επ.Καθ. Β. Βλάχου

 1. ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

 «Εγκληματολογικές όψεις της επτανησιακής κοινωνίας και των μελών της στο έργο «Ο συμβολαιογράφος» του Αλέξανδρου Ρ. Ραγκαβή»

 

 Επιβλέπουσα: Επ.Καθ. Β. Βλάχου

 

   Μέλη: 1. Καθ. Γ.Νικολόπουλος

               2. Ομ.Καθ.Ι.Φαρσεδάκης

 1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΝΗ

 «Συστήματα μεταφοράς χρημάτων, ξέπλυμα και τρομοκρατία. Έρευνες, μεθοδολογία, συμπεράσματα»

 

 Επιβλέπουσα: Καθ. Έ.Λαμπροπούλου

 

   Μέλη: 1. Καθ.Γρ.Λάζος

               2. Επ. Καθ. Δ.Ζιούβας

 

 

Οδηγίες

Άρθρο 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται  από τους διδάσκοντες μέσω της γραμματείας του ΠΜΣ, τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος. Κατ’ εξαίρεση, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

2. Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου.  (Για τη δημοσίευση των διπλωματικών, βλ. Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού)

3. Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών. 

4. Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο όριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου  του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.   

 

Προϋποθέσεις

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Αρχείο διπλωματικών εργασιών

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ. “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-20
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-19
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»


ΑΡΧΕΙΟ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2005-14

Βρίσκεστε εδώ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ