Μεταπτυχιακές Εργασίες Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020,

Οι εργασίες που παρουσιάζονται διενεργήθηκαν κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στο πλαίσιο του  μαθήματος «Πρόληψη του εγκλήματος και κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκληματολογία» με διδάσκοντες την Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου και τον Ομότιμο Καθηγητή Αντώνη Μαγγανά.  

Οι εργασίες, δημοσιεύονται με τη σύμφωνη γνώμη των συγγραφέων τους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και μετά από επιμέλεια περιεχομένου και μορφοποίησης που ανέλαβαν οι συνεργάτιδες του μαθήματος Υπ.Δρ. Έλλη Ανίτση και MSc Χαρά Βλαστάρη. Επιμερίζονται σε δυο ερευνητικούς τομείς οι οποίοι αφορούν  στην κοινωνική επανένταξη αποφυλακισμένων και στην πρόληψη του εγκλήματος. Και στις δυο περιπτώσεις παρουσιάζονται προγράμματα που έχουν λάβει χώρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανάδειξη «καλών πρακτικών» στην πρόληψη του εγκλήματος. Ειδικότερα, περιγράφονται οι σκοποί των προγραμμάτων, οι μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν καθώς και τα πορίσματα των αξιολογήσεων αναφορικά με την αποτελεσματικότητά τους.

Βρίσκεστε εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ