Εισήγηση στο Μάθημα "Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της και η Εγκληματολογία"

Περίληψη

Οι εκτεταμένες γεωπολιτικές αλλαγές τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην Ευρώπη αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσμο, σε συνδυασμό με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, επέδρασαν καταλυτικά στην εξέλιξη του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ελεύθερη μετακίνηση προσώπων, αγαθών και υπηρεσιών, δημιούργησαν νέες ευκαιρίες για την περαιτέρω ανάπτυξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων οργανωμένων εγκληματικών δικτύων, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων αγορών και κατ’ επέκταση την αύξηση των παρανόμων κερδών τους. Παράλληλα, η χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου αξιοποιούνται από τις τρομοκρατικές οργανώσεις για την προετοιμασία, συντονισμό και διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, αλλά και για την διακίνηση προπαγανδιστικού υλικού ριζοσπαστικοποίησης. Πρόκειται για μια διαρκή απειλή, η αποτελεσματική αντιμετώπιση της οποίας είναι δυνατή μόνο μέσα από συλλογικές προσπάθειες των κρατών στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο, η διεθνής αστυνομική συνεργασία θεωρείται απολύτως αναγκαία για τον συντονισμό και την υποστήριξη των σύνθετων προσπαθειών και δράσεων των διωκτικών αρχών των κρατών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη συνεχώς αυξανόμενη απειλή του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. 

Εμπειρική διερεύνηση της υποτροπής στο πλαίσιο του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων

Περίληψη

Η υποτροπή των αποφυλακισμένων αποτελεί ζήτημα που δεν έχει τύχει συστηματικής εμπειρικής διερεύνησης στην Ελλάδα. Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται πρωτίστως η περιορισμένη γνώση αναφορικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του φαινομένου στη χώρας μας. Παράλληλα, η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύει την επικέντρωση των εγκληματολόγων κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην εξέταση σχετικών παραγόντων διακινδύνευσης», αλλά και «προστατευτικών» παραγόντων. Με την παρούσα εμπειρική έρευνα επιδιώκεται ο εντοπισμός και η ανάδειξη τέτοιων παραγόντων σύμφωνα με το βίωμα και τις προτάσεις αποφυλακισμένων.

Διακριθείσες Διπλωματικές Εργασίες

  • Εγκληματολογική προσέγγιση του «Μίχαελ Κόλχαας» του Χάινριχ φον Κλάιστ*  (Μαρίας Αναγνοπούλου)
  • Σχέση ποινής και τιμωρίας: διερεύνηση στάσεων αποφυλακισθέντων* (Έλλης Ανίτση)

Κριτική προσέγγιση των ηθικών πανικών

«Κριτική προσέγγιση των ηθικών πανικών»

Χριστίνας Ζαραφωνίτου, Καθηγήτριας Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Παρέμβαση στην Ημερίδα «Ηθικός Πανικός, Κοινωνία και Δικαιώματα» που πραγματοποιήθηκε στη μνήμη του Stanley Cohen στις 7/12/2013 στην Αθήνα, σε συνδιοργάνωση του Συνηγόρου του Πολίτη, του ΠΜΣ «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» του ΕΚΠΑ, του ΠΜΣ «Κοινωνικές διακρίσεις, μετανάστευση και ιδιότητα του πολίτη» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Δήμου Αθηναίων

Το άρθρο δημοσιεύεται στο: Καρύδης Β.-Χουλιάρας Aθ. (Επιμ.), Ηθικοί Πανικοί, Εξουσία και Δικαιώματα. Σύγχρονες Προσεγγίσεις. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015: 141-144.

Gated communities και φόβος του εγκλήματος: η περίπτωση του Ολυμπιακού Χωριού

Μαρία Κράνη, Άντα Σορώτου, Κοινωνιολόγοι, Μ.Δ.Ε. Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών «Εγκληματολογία» Παντείου Πανεπιστημίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο το Ολυμπιακό Χωριό μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «περιφραγμένη κοινότητα», καθώς επίσης και αν συναρτάται με τη εκδήλωση ή μη αισθημάτων φόβου του εγκλήματος των κατοίκων του. Για την πραγματοποίηση της μελέτης διενεργήθηκε πρωτογενής έρευνα με επιτόπια, μη συμμετοχική παρατήρηση και συνεντεύξεις σε κατοίκους του Ολυμπιακού Χωριού και εκπροσώπους των εκεί εγκαταστημένων φορέων.

ABSTRACT

The purpose of the current study is to investigate whether the Olympic Village bears the characteristics of a gated community as well as whether emotions of fear of crime exist or not amongst the residents. For this study, be realized primary research was carried out on site with non-participatory observation and interviews to Olympic Village’s residents.

 

Το παρόν αποτελεί επεξεργασμένη μορφή της εργασίας που εκπονήθηκε από τις συγγραφείς την άνοιξη 2017  στο πλαίσιο του μαθήματος «Πόλη και εγκληματικότητα, Αίσθημα ανασφάλειας, Τιμωρητικότητα» του Π.Μ.Σ. «Εγκληματολογία» του Παντείου Πανεπιστημίου, με διδάσκουσα και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου.

Attachments:
Download this file (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ.pdf)ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ.pdf[ ]982 kB

COLLABORATION BETWEEN THE 2nd AVLONA GYMNASIUM & LYCEUM CLASSES IN THE AVLONA PRISON FOR YOUNG OFFENDERS AND THE PROGRAMME OF POSTGRADUATE STUDIES “CRIMINOLOGY” OF PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

By
PROFESSOR DR. CHRISTINA ZARAFONITOU
During the Greece meeting of
Partners in Crime Prevention – Grundtvig Learning Partnership - 2013-1-NL1-GRU06-12694 7
Avlona, 26/03/2015
 
 
 
Download the file attached

Illegal immigration, the perception of ghettos and the fear of crime in the center of Athens

DR. CHRISTINA ZARAFONITOU, Professor of Criminology, Department of Sociology, School of Social Sciences and Psychology, Panteion University, Athens, Greece

 

Attachments:
Download this file (Illegal Immigration ZARAFONITOY.pdf)Illegal Immigration ZARAFONITOY.pdf[ ]345 kB

Victims’ insecurity and criminal policy: The role of victim’s support services

Christina Zarafonitou, Professor of Criminology, Department of Sociology, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens-Greece

Published in

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza, VIII (1), pp. 121-134

For the full article click here

ABSTRACT

This paper focuses on the necessity for establishing procedures, services and institutions for the support of crime victims, emphasising the importance of such factors for prevention and victim protection, as well as for the planning and implementation of a rational criminal policy. The latter cannot be practically realised if exaggerated attitudes of punitiveness and vengefulness prevail. The regulating role of the state is taken into consideration, as well as the importance of the partnership between central government and decentralised institutions of local communities.

RESUMÉ

Cet article met au point la nécessité de l’établissement des procédures, des services et des institutions d’aide aux victimes de crimes. L’accent est donné à l’importance des facteurs préventifs de criminalité et de protection des victimes pour l’application d’une politique criminelle rationnelle. La dernière ne peut pas être matérialisée si des attitudes punitives et vindicatives prévalaient. Le rôle régulateur de l’État se rend aussi compte ainsi que le rôle du partenariat entre le gouvernement central et les institutions décentralisées des communautés locales.

New Forms of Policing and the Feeling of (Un)Safety Among the Shopkeepers in Athens and Piraeus

CHRISTINA ZARAFONITOU*
 
Παρακάτω μπορείτε να μεταφορτώσετε το άρθρο.
Click below to download the article.
 

Criminology Special Issue October 2011

 

CHRISTINA ZARAFONITOU, Professor of Criminology, Department of Sociology, Panteion University of Social and Political Sciences.
 
Research on fear of crime began in the 1960 and continued with an ever increasing interest, so that the 1980s to be considered as its ‘golden age’. These surveys are continued with undiminished interest in our days, while they also evolve methodologically aiming at the necessary interdisciplinary approach and the thorough examination of the phenomenon.
Attachments:
Download this file (SPECIAL ISSUE-Criminology Oct 11.pdf)SPECIAL ISSUE-Criminology Oct 11.pdf[Criminology Special Issue October 2011]2097 kB

Fear of crime and victimisation: the Greek experience

Christina M. Zarafonitou. Helmut Kury (Ed.), Fear of crime-Punitivity. New developments in Theory and research, Universitatsverlag, Dr.N.Brockmeyer, Bochum, 2008, σ.σ.159-172.

 

Research findings are not homogeneous concerning the relationship between past victimisation experience and the feeling of fear and insecurity, while distinguishing according to crime type. 

Attachments:
Download this file (Fear of crime and victimisation.pdf)Fear of crime and victimisation: the Greek experience[Fear of crime and victimisation: the Greek experience]2486 kB

Read more ...

Punitiveness, fear of crime and social views

Christina M. Zarafonitou. in Kury, H., Shea, E. (Eds.) Punitiveness – worldwide perspectives, Bochum: Universitätsverlag Dr. Brockmeyer, 2011, pp. 269-294.

 

This paper focuses on different aspects/dimensions of punitiveness and on the differentiation of the factors correlated with them. Specifically, the punitiveness which is expressed as a demand of making penal sanctions harsher appears to be correlated with the insecurity which stems from “traditional” criminality. 

Attachments:
Download this file (UVB_Kury_Bd8-2_4K_Inhalt_Auszug_Zazafonitou.pdf)Punitiveness, Fear of Crime and Social Views[Punitiveness, Fear of Crime and Social Views]1279 kB

Read more ...

Criminal Victimisation in Greece and the Fear of Crime: A 'Paradox' for Interpretation

Christina M. Zarafonitou, International Review of Victimology, 16 (3), 2009, 277-300.

 

The measurement of victimisation was rare and sporadic in Greece until 2005 when it was included in the EU International Crime Survey (EUICS). Many findings are highly interesting as for example those concerning corruption. 

Attachments:
Download this file (Zarafonitou-IRV.pdf)CRIMINAL VICTIMISATION IN GREECE AND THE FEAR OF CRIME: A 'PARADOX' FOR INTERPRE[CRIMINAL VICTIMISATION IN GREECE AND THE FEAR OF CRIME: A 'PARADOX' FOR INTERPRETATION]599 kB

Read more ...

Fear of crime in contemporary Greece: Research evidence

Christina M. Zarafonitou. Criminology (special issue), October 2011, p 50-63.

 

Fear of crime is considered as a complex social phenomenon with important consequences at both personal and societal level. Its semantic boundaries remain unclear and the pursuit of its definition results in a skepticism concerning its conceptualisation. 

Attachments:
Download this file (ZARAFONITOU special issue Criminology.pdf)Fear of crime in contemporary Greece: Research evidence[Fear of crime in contemporary Greece: Research evidence]392 kB

Read more ...

Criminology as a discipline in modern Greece: Teaching, Research and Profession

Christina M. Zarafonitou. in Sette R. (edited by), Cases on Technologies for Teaching Criminology and Victimology:  Methodologies and Practices, Hershey, PA (USA), IGI Global, 2009, pp.49-65.

 

Although in Greece the publication of books of criminological interest began in the last decades of the 19th century, the subject of Criminology was introduced by Professor Konstantinos Gardikas first at Athens University in 1930 and, then, at Panteios School of Social and Political Sciences in 1932. Some years later, in 1938, the chair of Criminology and Penology was established at the University of Athens. In our days, Criminology is taught mainly at the schools of Law and of Sociology and there is a special Section of Criminology in the Department of Sociology at Panteion University. 

Attachments:
Download this file (Zarafonitou CRIMINOLOGY.pdf)Criminology as a Discipline in Modern Greece: Teaching, Research and Profession[Criminology as a Discipline in Modern Greece: Teaching, Research and Profession]798 kB

Read more ...