Ειδικός κανονισμός

Στον Τομέα Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας λειτουργεί το Ελληνικό Κέντρο Εγκληματολογίας (Ε.Κ.Ε.) δυνάμει της από 7-3-1990 απόφασης της Συγκλήτου και βάσει του ισχύοντος κανονισμού του, όπως αυτός αυτοδικαίως προσαρμόζεται στον Γενικό Κανονισμό για τα «Κέντρα» που τέθηκε σε ισχύ με μεταγενέστερη απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρίαση της 28-11-05) και αποτελεί πλέον τον Ειδικό Κανονισμό του Κέντρου, όπως παρακάτω.

Περισσότερα...

Βρίσκεστε εδώ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ