Εγκληματολογικές μελέτες/Criminological studies: Η δίγλωσση έκδοση του Π.Μ.Σ. "Εγκληματολογία"

Δείτε τα συνημμένα αρχεία (Τόμος 1&2)

Open the attached files (Volume 1&2)

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης

Δείτε το συνημμένο αρχείο​ [οι επισημάνσεις αφορούν το ΠΜΣ Εγκληματολογίας]​

Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Final Report_Department of Sociology_Panteion University.pdf)ΑΔΙΠ

Υποκατηγορίες

Βρίσκεστε εδώ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ