+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

«Πλαίσιο κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της εγκληματολογικής έρευνας, υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ»

Κατεβάστε το βιβλίο εδώ (*.pdf).