ΑΡΘΡΑ

Εμπειρική διερεύνηση της υποτροπής στο πλαίσιο του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων

Περίληψη

Η υποτροπή των αποφυλακισμένων αποτελεί ζήτημα που δεν έχει τύχει συστηματικής εμπειρικής διερεύνησης στην Ελλάδα. Κατόπιν τούτου, επισημαίνεται πρωτίστως η περιορισμένη γνώση αναφορικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του φαινομένου στη χώρας μας. Παράλληλα, η επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναδεικνύει την επικέντρωση των εγκληματολόγων κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην εξέταση σχετικών παραγόντων διακινδύνευσης», αλλά και «προστατευτικών» παραγόντων. Με την παρούσα εμπειρική έρευνα επιδιώκεται ο εντοπισμός και η ανάδειξη τέτοιων παραγόντων σύμφωνα με το βίωμα και τις προτάσεις αποφυλακισμένων.

Βρίσκεστε εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ Εμπειρική διερεύνηση της υποτροπής στο πλαίσιο του ΝΠΙΔ ΕΠΑΝΟΔΟΣ για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισμένων