ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Σεξουαλική Παρενόχληση και Φόβος του Εγκλήματος των φοιτητών χρηστών στο Διαδίκτυο σε Ελληνικά Πανεπιστήμια»

ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«Σεξουαλική Παρενόχληση και Φόβος του Εγκλήματος των φοιτητών χρηστών στο Διαδίκτυο σε Ελληνικά Πανεπιστήμια»

Σε μία πραγματικότητα, μέσα στην οποία το Διαδίκτυο αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών με το Διαδίκτυο, φέρουν πέρα από τις θετικές επιπτώσεις και αρνητικές που η επιστήμη της Εγκληματολογίας οφείλει να μελετήσει. Η παρούσα έρευνα έχει στόχο να παρουσιάσει τις διαστάσεις του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης στο Διαδίκτυο καθώς και να αποτυπώσει τις ειδικότερες μορφές της. Παράλληλα θα μελετηθούν οι στάσεις και αντιλήψεις των φοιτητών και θα αναδειχθούν οι παράγοντες που τις επηρεάζουν βάσει των διαφοροποιήσεων. Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, τμημάτων θεωρητικής και θετικής κατεύθυνσης.

Βρίσκεστε εδώ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Σεξουαλική Παρενόχληση και Φόβος του Εγκλήματος των φοιτητών χρηστών στο Διαδίκτυο σε Ελληνικά Πανεπιστήμια»