∆ιάλεξη ∆ρ. Michael Kilchling

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, και στο πλαίσιο των σπουδών του Γ ́εξαμήνου σας προσκαλεί την Παρασκευή 13 ∆εκεμβρίου 2013, ώρα 6:15 μμ. στη διάλεξη του ∆ρ. Michael Kilchling, μέλους της Ομάδας Έρευνας Εγκληματολογίας στο Ινστιτούτο Max-Planck για αλλοδαπό και διεθνές ποινικό δίκαιο στο Freiburg i.Br./Γερμανίας και διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο της ίδιας πόλης με θέμα:
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος): Από τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος στην παγκόσμια επιτήρηση.
 
MONEY LAUNDERING CONTROL: From organized crime control to universal surveillance
 
Τόπος διεξαγωγής: Μεγάλη Ισόγεια Αίθουσα του Κτιρίου ∆ΕΣΚΟΙ, οδός Λαγουμιτζή & Χαρ. Τρικούπη 1.
 
Όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που ενδιαφέρονται είναι ευπρόσδεκτα
 
Η ∆ιδάσκουσα                                                 Η ∆ιευθύντρια του ΠΜΣ
Καθ. Έφη Λαμπροπούλου.                              Καθ. Χ.Ζαραφωνίτου
 
Στα συνημμένα αρχεία θα δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη διάλεξη του του ∆ρ. Michael Kilchling.
 
Βρίσκεστε εδώ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ∆ιάλεξη ∆ρ. Michael Kilchling