+30 2109201454 - 1075

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εκθέσεις αξιολόγησης

Στα δύο πρώτα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις αξιολόγησης των προηγούμενων ετών για το ΠΜΣ "Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ".

Στο τρίτο αρχείο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όπως καταγράφονται από την Α.Δ.Ι.Π.