ΑΡΘΡΑ

(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθηνών και Πειραιώς και νέες μορφές αστυνόμευσης

 

Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
---------------------------------------------
Η κοινοτική πρόληψη του εγκλήματος περιλαμβάνει “παρεμβάσεις σχεδιασμένες για να αλλάξουν τις κοινωνικές συνθήκες που επηρεάζουν τη διάπραξη εγκλημάτων σε περιοχές κατοικίας”. Η έννοια αυτή, συνδεδεμένη με την οικολογική προσέγγιση της Σχολής του Σικάγου και το πρώτο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πρόληψης που εφαρμόστηκε υπό την επιστημονική ευθύνη του C.Shaw το 1932 και είναι γνωστό ως “Chicago Area Project” ενέπνευσε σε μεγάλο βαθμό την Community Oriented Policing (COP) που αποσκοπεί στη μείωση της εγκληματικότητας μέσα από τη βελτίωση των γενικότερων κοινωνικών συνθηκών οι οποίες συνδέονται με αυτήν και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η συγκεκριμένη μορφή αστυνόμευσης εμπλέκει και την κοινότητα σε μια διαδικασία συνεργασίας, ώστε να επιλύσει τα προβλήματα που την αφορούν, μέσα από τη συμμετοχή και τη διεταιρικότητα. Η Problem Oriented Policing (POP) συνιστά μια μάλλον στοχευμένη στρατηγική αλλά στην πρακτική εφαρμογή οι δύο αυτές μορφές αλληλεπικαλύπτονται.
Βρίσκεστε εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ (Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθηνών και Πειραιώς και νέες μορφές αστυνόμευσης