ΑΡΘΡΑ

Από την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων;

Χριστίνα Μ. Ζαραφωνίτου. Η Εγκληματολογία απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Επετειακό Συνέδριο για τα 30 χρόνια της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, Δ/νση έκδ. Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2011, σ.σ. 115-129

 

Το jus puniendi απασχόλησε την ελληνική σκέψη της κλασικής Αθήνας κατά την οποία η ποινή δεν αποτελούσε μιαν απλή εκδίκηση αλλά είχε ως στόχο την επίτευξη κοινωνικού οφέλους. Η παρούσα μελέτη, μέσα από μια σύντομη αναδρομή στα στάδια εξέλιξης της ποινικής φιλοσοφίας, εστιάζει στη σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από την αποκαλούμενη ‘νέα τιμωρητικότητα’, αποσκοπώντας περισσότερο στην άμβλυνση των κοινωνικών ανασφαλειών παρά στην αντιμετώπιση του εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του θύματος γίνεται ιδιαίτερα σημαντικός αλλά και αμφίσημος. Έντονος προβληματισμός διατυπώνεται σχετικά με τα όρια των δικαιωμάτων των θυμάτων και την ανάγκη ανάπτυξης δεοντολογίας στο πλαίσιο της Θυματολογίας, έτσι ώστε η αντίδραση στη θυματοποίηση να μην οδηγεί σε ανταποδοτικές στάσεις ως προς τον δράστη αλλά να επιζητείται, με τη συμβολή των δύο μερών, η καλύτερη λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε.

Βρίσκεστε εδώ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ Από την ανταποδοτική στην αποκαταστατική δικαιοσύνη: τιμωρητικότητα ή άμβλυνση των συγκρούσεων;