Κανονισμός

Απόφαση  Γ.Σ.Ε.Σ. 4/04/2002Προοίμιο

1.    Οι ρυθμίσεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών εντάσσονται στο νομικό πλαίσιο που περιγράφεται στο άρθρο 13 του Ν.2083/1992 και αφορούν αποκλειστικά την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα που δεν καλύπτονται από οργανωμένο στο Τμήμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
2.    Το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για κάθε θέμα σχετικό με τις διδακτορικές σπουδές στα πλαίσια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ανήκει στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Συνθέσεως (ΓΣΕΣ) του Τμήματος.

 

Περισσότερα...

Υποψήφιοι διδάκτορες τομέα Εγκληματολογίας

Κατεβάστε σε μορφή pdf τον κατάλογο των Υποψήφιων Διδακτόρων του Τομέα Εγκληματολογίας απο εδώ.

Αναγορευθέντες διδάκτορες τομέα εγκληματολογίας

Κατεβάστε σε μορφή pdf τον κατάλογο των Αναγορευθέντων Διδακτόρων του Τομέα Εγκληματολογίας απο εδώ

Βρίσκεστε εδώ: ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ