Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων/ουσα μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος.

Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον χορηγούμενο οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά τον μήνα Ιούνιο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών.

Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο, δηλαδή έως τον Ιούνιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                                                                                 Αθήνα, 14/02/2017

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

 

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1.  ΑΓΡΙΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Θέμα: «Νέα Μέσα, κατασκευή της κοινωνικής πραγματικότητας και ριζοσπαστικοποίηση νεανικών ομάδων»

Επιβλέπουσα: Καθ. Έ. Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου

             2. Καθ. Γρηγόρης Λάζος

2.  ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θέμα: «Φορείς αστυνόμευσης της Ε.Ε. και ανθρώπινα δικαιώματα: οι περιπτώσεις της Europol και της Frontex»

Επιβλέπων: Καθ. Γ. Νικολόπουλος

Μέλη: 1. Καθ.Χριστίνα Ζαραφωνίτου

             2. Ομ.Καθ. Ιάκ. Φαρσεδάκης

3.   ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Θέμα: «Εγκληματολογική προσέγγιση του «Μίχαελ Κόλχαας» του Χάϊνριχ φον Κλάϊστ»

Επιβλέπουσα: Επ.Καθ. Β.Βλάχου

Μέλη: 1. Καθ.Γ.Νικολόπουλος

             2. Καθ. Γρηγόρης Λάζος

4.    ΑΝΙΤΣΗ ΕΛΛΗ

 

Θέμα: «Σχέση ποινής και τιμωρίας:  διερεύνηση στάσεων αποφυλακισθέντων»

Επιβλέπουσα: Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

Μέλη: 1. Καθ. Ανθ. Χάιδου

             2. Ομ.Καθ. Ιάκ. Φαρσεδάκης

5.   ΓΕΩΡΓΑ ΑΝΤΩΝΙΑ

Θέμα: «Η κοινωνική επανένταξη πρώην κρατουμένων στην Ελλάδα της κρίσης. Μια ποιοτική προσέγγιση»

Επιβλέπουσα: Δρ. Τσίγκανου Ιωάννα

Μέλη: 1. Καθ. Έ. Λαμπροπούλου

             2. Ομ.Καθ. Α.Μαγγανάς

6.   ΓΙΑΚΟΥΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Θέμα: «Πρόληψη της εγκληματικότητας και θυματοποίησης των ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα»

Επιβλέπων: Καθ. Λάζος Γρηγόριος

Μέλη: 1. Καθ. Έ. Λαμπροπούλου

             2. Ομ.Καθ. Α.Μαγγανάς

7. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ

Θέμα: «Η φαινομενολογία της βίας μέσα από τα κείμενα της γλώσσας στην τετάρτη, πέμπτη και έκτη δημοτικού»

Επιβλέπων: Ομ. Καθ. Α.Μαγγανάς

Μέλη: 1. Καθ. Βλάχου Βασιλική

             2. Δρ. Τσίγκανου Ιωάννα

8.  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θέμα: «Η οπτική και η επιρροή του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού στην Εγκληματολογία»

Επιβλέπουσα: Καθ. Ε.Λαμπροπούλου

Μέλη: 1. Καθ. Γ. Νικολόπουλος

             2. Επ.Καθ. Χρ.Ξανθόπουλος

9.  ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θέμα: «Τα εγκλήματα κατά των άγριων ζώων στην Ελλάδα»

Επιβλέπων: Καθ. Γρ.Λάζος

Μέλη: 1. Καθ.Α.Λυδάκη

             2. Αν.Καθ.Α.Παπανεοφύτου

10.  ΜΠΙΡΜΠΑΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

Θέμα: «Οι εφαρμογές της τεχνολογίας στη σωφρονιστική: αποσυμφόρηση ή διεύρυνση του συστήματος;»

Επιβλέπουσα: Καθ. Ανθ.Χάιδου

Μέλη: 1. Καθ. Χρ. Ζαραφωνίτου

             2. Καθ. Γ. Νικολόπουλος

11.  ΝΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

Θέμα: «Η διαφθορά ως παράγοντας διευκόλυνσης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων με βάση τις προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών»

Επιβλέπων: Καθ. Γρ.Λάζος

Μέλη: 1. Αν.Καθ.Α.Παπανεοφύτου

             2. Καθ. Ε.Λαμπροπούλου

12.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Θέμα: «Στάσεις των επίσημων φορέων κοινωνικού ελέγχου (αστυνομία) και των κοινωνικών φορέων αντιμετώπισης των ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) απέναντι στη σχέση ναρκωτικών και εγκληματικότητας: Η περίπτωση του κέντρου της Αθήνας»

Επιβλέπουσα: Καθ. Χρ.Ζαραφωνίτου

Μέλη: 1. Δρ. Τσίγκανου Ιωάννα

             2. Επ.Καθ. Β.Βλάχου

13.ΠΕΠΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

Θέμα: «Μελέτη της  ανεπίσημης κοινωνικής αντίδρασης στην σεξουαλική επιθετικότητα μέσα από ηλεκτρονικά μέσα: η περίπτωση της Μυρτούς»

Επιβλέπων: Ομ. Καθ. Α.Μαγγανάς

Μέλη: 1. Καθ. Γρ.Λάζος

             2. Δρ. Τσίγκανου Ιωάννα

14.ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Θέμα: «Πολλαπλές ταυτότητες φύλου και νέες μορφές ρατσιστικών ποινικών αδικημάτων. Μια ποιοτική διερεύνηση»

Επιβλέπουσα: Δρ.  Ι.Τσίγκανου

Μέλη: 1. Καθ. Γρ.Λάζος

             2. Ομ. Καθ. Α.Μαγγανάς

15.  ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Θέμα: «Η εμπιστοσύνη του κοινού στο επίσημο σύστημα άσκησης κοινωνικού ελέγχου του εγκλήματος. Μεθοδολογικά προβλήματα στην εμπειρική διερεύνηση της»

Επιβλέπουσα: Δρ.  Ι.Τσίγκανου

Μέλη: 1. Καθ. Χρ.Ζαραφωνίτου

             2. Επ.Καθ. Β.Βλάχου

 

Οδηγίες

Άρθρο 10

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται  από τους διδάσκοντες μέσω της γραμματείας του ΠΜΣ, τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως την έναρξη του εαρινού εξαμήνου οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και με ευθύνη της ΣΕ να έχουν ορισθεί οι τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης των διδασκόντων. Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος. Κατ’ εξαίρεση, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.

2. Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και υποστηρίζεται κατά την εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων ή κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου/Οκτωβρίου.  (Για τη δημοσίευση των διπλωματικών, βλ. Παράρτημα 2 του παρόντος Κανονισμού)

3. Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων τριών μηνών. 

4. Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία υποβολής και υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο όριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου  του εαρινού εξαμήνου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.   

 

Προϋποθέσεις

Αυτή η σελίδα είναι υπό κατασκευή.

Αρχείο διπλωματικών εργασιών

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ. “ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ”

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-16
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-15



ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Π.Μ.Σ «Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ»


ΑΡΧΕΙΟ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  2005-14

Βρίσκεστε εδώ: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ